سوزاندن چربی با تی ار ایکس به راحتی در هر جایی که باشید، قابل استفاده است. چرا که تمام وسایلی که برای سوزاندن چربی ها نیاز دارید، یک کیف است با بندهای تی ار ایکس و وزن بند خودتان که اصل روش استفاده از این بندهاست. 

اما برای سوزاندن چربی های اضافه چه حرکاتی می توانید با تی ار ایکس انجام دهید؟

در مرحله اول پاهای خود را داخل بند تی ار ایکس قرار دهید و دست های خود را به صورت عمودی بر روی زمین قرار دهید. به صورتی که صورتتان رو به زمین باشد. وزن خود را بین دست ها و پاهای خود تقسیم کنید. مواظب باشید که به کمر خود فشار نیاورید و گردن خود را صاف و موازی با زمین نگه دارید. حال سعی کنید پاهای خود را به سمت دست های خود بیاورید. در این حالت کمر شما به صورت هشت در خواهد آمد. در این حالت بیشتر وزن شما بر روی دست هایتان خواهد بود.

چربی سوزی با تی ار ایکس

این حرکت را تا شش هفته ادامه دهید. پس از شش هفته تغییرات را در شانه های خود خواهید دید.

در حرکت بعدی هم چنان بر روی عضلات شکم و دست و بازو کار خواهیم کرد. در این مرحله بندها را در دست های خود بگیرید و در حالیکه بر روی پاشنه پا ایستاده اید اجازه دهید دست و پاشنه پاهایتان وزن شما را تحمل کنید. مواظب باشید وزن را بر روی کمر خود نیندازید. حال سعی کنید با دست های خود بدن خود را به سمت جلو بکشید و دست های خود را از هم باز کنید. در این حالت بیشترین فشار بر روی شانه های شما خواهد بود. شدت این حرکت آنقدر خواهد بود که چربی های شما به تدریج با تی ار ایکس خواهد سوخت.

shoulder_mobility-01